Základní informace

Kdy        20.6.2020

Kde        Praha Malešický park

Trasy:    300m, 1 300m, 3 900m a 5 200m. Trasy jsou vedeny po pevné betonové či asfaltové ploše.

Trasa 300m Pro děti 10 let a mladší – každý z účastníků v balíčku dostane (startovní číslo, účastnický diplom, nápoj, müsli tyčinku, čokoládu..

Trasa 1 300m Pro účastníky 11 – 15 let – každý z účastníků v balíčku dostane (startovní číslo, účastnický diplom, nápoj, müsli tyčinku, čokoládu a bezplatné občerstvení.   

Trasa 1 300m Pro účastníky Kategorie Handi s fyzickým postižením - každý z účastníků v balíčku dostane (startovní číslo, účastnický diplom, nápoj, müsli tyčinku, čokoládu..    

Trasa 3 900m Pro účastníky 16 let a starší – Kategorie Hobby (bez rozdílu věku 16+ a pohlaví) – každý z účastníků v balíčku dostane startovní číslo, účastnický diplom, müsli tyčinku, čokoládu.

Trasa 5 200m Pro účastníky 16 let a starší – Hlavní kategorie Hobby/Profi (bez rozdílu věku 16+ a pohlaví – záleží na jakou vzdálenost si Hobby jezdci troufnou) – každý z účastníků v balíčku dostane startovní číslo, účastnický diplom, müsli tyčinku, čokoládu. Hlavní cenou je putovní pohár!


Cena startovného:


Registrace online od 1.2.2020 do 19.6.2020 do 9:00 hod.
Kategorie 211  10 let a mladší – trasa 300 m 120,- Kč
Kategorie 211  11-15 let – trasa 1 300 m 120,- Kč
Kategorie 211  Handi (s fyzickým postižením) - trasa 1 300 m Zdarma
Kategorie Hobby 16 let a starší
– trasa 3 900 m 270,- Kč
Hlavní kategorie Hobby/Profi 16 let a starší
– trasa 5 200 m 270,- Kč

Registrace v místě konání závodu 10:00 - 12:00 hod.
Kategorie 211 10 let a mladší – trasa 300 m Registrace v místě konání 200,- Kč
Kategorie 211 11-15 let – trasa 1 300 m Registrace v místě konání 200,- Kč
Kategorie 211 Handi
(s fyzickým postižením) - trasa 1 300 m Registrace v místě konaní Zdarma
Kategorie Hobby 16 let a starší
– trasa 3 900 m Registrace v místě konání 400,- Kč
Hlavní kategorie Hobby/Profi 16 let a starší
– trasa 5 200 m Registrace v místě konání 400,- Kč

Povinná výbava: Připevněné startovní číslo na tričku nebo na řídítkách koloběžky či odrážedle

Při závodech je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat!

Záštity
Za podpory
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Produktové zajištění